22.07.2020 - 02.09.2020Geburtsvorbereitung - Hebamme Anika Taschbachfreie Plätze: keine
20.08.2020 - 01.10.2020Geburtsvorbereitung - Hebamme Hilke Aretzfreie Plätze: keine
14.09.2020 - 26.10.2020Geburtsvorbereitung - Hebamme Birgit Capellmannfreie Plätze: 5Anmeldung
29.10.2020 - 10.12.2020Geburtsvorbereitung - Hebamme Kathrin Frantzfreie Plätze: 8Anmeldung
04.11.2020 - 16.12.2020Geburtsvorbereitung - Hebamme Nicole Schülerfreie Plätze: 7Anmeldung
07.12.2020 - 25.01.2021Geburtsvorbereitung - Hebamme Hilke Aretzfreie Plätze: 8Anmeldung